Index of /gateavisa

Posts by Andre Ørvik:

Fra Bakunin til Black Blocks

Anarkismens moderne transformasjon står som en hardtslående gavepakke til vår tids revolusjonære bevegelser. Anarkistene blir ofte avfeid som nihilistiske kaosprofeter, terrorister eller bare late slubberter. I den borgerlige offentlighetens forutsigbare historiefortelling finner vi vanligvis anarkisten i rollen som hodeløs utøver av nedbrytende skadeverk, gjerne illustrert med faretruende bilder av maskerte menn. Lignende mytologiske sjablonger har […]

Vær uregjerlig

Det anonyme forfatterkollektivet Comité invisible er opprørets fremste ideologer. I bøkene deres gjenåpner de spørsmålet om revolusjon. Eksperimenter med autoritær kommunisme i det tyvende århundre renset nesten den vestlige verden for radikalt tankegods. Bortsett fra en og annen krampetrekning finner du derfor dagens virkelig radikale tenkning ofte utenfor den marxistiske tradisjonen. I så måte er […]

Hope Draped In Black

Marc Trauner is a hardcore techno legend from Frankfurt. Under the name Mescalinum United, one of his many many aliases, he released in 1990, «We Have Arrived», the first ever hardcore track, subsequently remixed by Aphex Twin. Around the same time, he established Planet Core Productions (PCP), the most important hardcore label. Numerous sub-labels were […]