Index of /gateavisa

Posts by Ducato Van Tazier:

Motkultur, protest og fantasi: Norske fanziner fra 1970 til 1990

I tiårene før internett for alvor tok over som møteplassen for de alternative og visjonære, ble hjemmesnekrede fanziner distribuert rundt det ganske land. Hvor kom de fra, hvordan ble de lagd og hvor ble de av? “Den grunnleggende ideen i motkulturen er nettopp at man ikke skal overta og føre videre arven fra forgjengerne.” I […]