Index of /gateavisa

Posts by Graveteamet:

Guide til offentlig innsyn

Ønsker du å vite hva som foregår i kulissene til det offentlige? Send en anonym e-post, og be om svar! De siste årene har en anonyme gruppe som går under navnet Graveteamet fått innsyn i nærmere 80.000 dokumenter. Innsynskravene har ført til en rekke scoop. Det er deres fortjeneste at stemmene ved Stortingsvalget måtte telles […]