Index of /gateavisa

Posts by Redaksjonen:

Autentisk Film

Tidlig på 1980-tallet dannet tvillingsøstrene Åshild og Anne Grete Kolås, da bosatt i Bergen, bandet Autentisk Film. Inspirert av datidens eksperimentelle elektroniske musikk og arthouse-kino, skapte de to et crossover-prosjekt som jobbet med lyd, performance og 8mm film. I et kort, men intenst, utbrudd av aktivitet mellom 1982-1984 ga de ut en håndfull kassetter, holdt […]