Index of /gateavisa

Fuck hallikparagrafen

Andrés Lekanger (PION)

Sexarbeidernes interesser kriminaliseres gjennom hallikparagrafen. Men er det hallikvirksomhet å dele ut kondomer, gi tilgang på hivmedisiner og et tak over hodet? Da får det bare være. Jeg er en hallik.

Sexarbeidernes interesseorganisasjon (PION) blir jevnlig anklaget for å bedrive hallikvirksomhet. Kvinnegruppa Ottars Ane Stø skrev for eksempel i Klassekampen at «PION = Hallikenes interesseorganisasjon». Stø påstår PION arbeider for å viske ut all diskusjon om bakpersonenes økonomiske interesser og voldelig kontroll av sexmarkedet. Hun viser blant annet til en kvinne som i 2006 ble dømt etter hallikparagrafen som har vært ansatt hos PION.

Henri de Toulouse-Lautrec (1894)

Hva er en hallik?

Når radikaliserte feminister anklager PION for å kjempe hallikenes sak, fordi vi kjemper for å endre hallikbestemmelsen, er det viktig å spørre seg hva som menes med ordet hallik. Det første man tenker på er gjerne en slem mann som bruker manipulering, vold og voldtekt for å tvinge fattige kvinner til å selge sex mot deres vilje. Hvordan kan sexarbeider-aktivister være så hjerterå at de vil avkriminalisere dette? Det vil vi altså ikke.

Hallikparagrafen gjør det nemlig ikke forbudt å utnytte andre til sexsalg. Paragrafen kriminaliserer isteden å legge til rette for sexsalg, og utleie av rom eller leilighet som skal brukes i det øyemed. Det gjør hallikparagrafen til en jævlig lovhjemmel.

I Tidsskrift Den Norske Legeforening skrev jeg om den mannlige sexarbeideren «Espen». Fordi han ikke har lyst til å bli banket opp, ranet eller voldtatt, ei heller ønsker dette for sine kolleger, selger de sex sammen fra hans leilighet. Å selge sex sammen med andre reduserer risikoen for å bli utsatt for vold. Blir sexarbeidere først utsatt for vold øker risikoen for senere å bli utsatt for hiv-smitte. Espen kan derfor bli tiltalt for å være hallik ettersom leiligheten hans brukes til sexsalg. Det er med andre ord forbudt å selge sex på en måte som forebygger hiv og vold.

Espen tok også med en mannlig kollega til PION og ba oss skaffe vedkommende psykolog. Ikke akkurat klisjeen om en utnyttende hallik. Han deler i tillegg ut kondomer og informasjon om seksuell helse, og hiv-forebyggende medisiner (PrEP). Noe som også ser ut til å gi deg problemer med myndighetene, om vi tar en nærmere titt på den nevnte halliktiltalte kvinnen.

Kvinnen ble frikjent i tingretten, men senere dømt i lagmannsretten. Merk at hun ikke ble dømt for å ha tatt imot penger fra andres sexsalg, men for at hun burde ha visst at det ble solgt sex fra hennes massasjeinstitutt. Kvinnen arbeidet frivillig for PION gjennom å dele ut kondomer til sexarbeidere i Bergen og omegn. Politiet hadde konfiskert to Norgespakker med kondomer som ble brukt som bevismateriale i retten. En studie i det anerkjente tidsskriftet The Lancet påpekte at det største hinderet for forebygging av hiv nettopp er at politiet konfiskerer ubrukte kondomer fra sexarbeidere.

Kastes på gata

I likhet med kriminelle utgir politiet seg for å være kunder når de tar kontakt med sexarbeidere, dukker opp på døra og tvinger seg inn. Kvinner som har anmeldt voldtekt i leiligheten sin blir belønnet med at politiet presser huseier til å kaste dem på gata. Politiet ringer til en intetanende huseier og truer med halliktiltale dersom hen ikke kaster ut sexarbeideren fra leiligheten. Kastes en på dør har man vanligvis rett til å bli boende en viss tid før oppsigelsen trer i kraft. Slike rettigheter sørger politiet imidlertid for at ikke blir etterlevd.

Hallik? Hva så?

«Raphael» sørger for at det finnes leiligheter til mannlige og transsexarbeidere som kommer til Norge for å jobbe. Han tok kontakt med PION fordi han ikke lengre fikk hiv-medisiner fra landet han kom fra. Vellykket medisinering av oss som lever med hiv vil ikke bare redde livet vårt, men gjør også at virusnivået i blodet er så lavt at vi ikke kan smitte andre. PION sørget for at denne «halliken» fikk medisiner gjennom Ullevål sykehus, en rett alle som oppholder seg i Norge har. Aldri var det snakk om at PION ikke skulle hjulpet til bare fordi han sørger for at kollegaene hans slipper å selge sex fra gata.

«Emanuell» tok kontakt fordi han ble uthengt som sexarbeider i kollektivet hvor han bodde, og dermed ble kastet på gata. Jeg skaffet han derfor en billig leilighet via en bekjent. Dersom han solgte sex fra leiligheten, er jeg da en hallik fordi jeg sørget for at han slapp å sove på gata?

Problemet er egentlig at vi ikke har et begrep for organisering av sexarbeid ikke rammes av det strafferettslige hallikbegrepet.

Alternativ til fattigdom

For skeive og transpersoner har sexsalg historisk handlet om fattigdom. Urban Institute har rapportert om at hjemløs ungdom i New York selger eller bytter sex for å få et sted å sove om natten. Et flertall av disse er LHBT-personer. Det er åtte ganger mer sannsynlig at transungdom selger sex for husly enn ikke-transpersoner. Norske undersøkelser av ungdom under 18 år viser at flere unge menn enn kvinner selger sex, og at et flertall av disse er skeive.

Vi selger sex fordi vi har behov for penger. Sexarbeid har alltid vært et alternativ for ufaglærte kvinner. Valget stod mellom det eller harde arbeidskår i denne gruppens aktuelle yrker, ofte med seksuell trakassering, lite fleksibilitet og lav lønn. I USA og Storbritannia på 1800- tallet var sexsalg til menn en mulighet til å tjene penger for sønner av arbeiderklassen. Familiene visste ofte om sexsalget, men aksepterte det så lenge de ikke oppfattet forholdet til kundene som utnyttende. Sønnene skaffet jo tross alt mat på bordet. Forbudet mot sexsalg kan slik sett sies å være uttrykk for klasseforakt.

Krig mot sex

Det foregår en ny krig mot sex og sexarbeidere. Den startet i august 2015 da den amerikanske eskortesiden Rentboy.com ble stengt av den amerikanske anti-terrorgruppen Departement of Homeland Security.

I 2016 foreslo Arbeiderpartiet en utvidelse av hallikparagrafen, som skulle gjøre det mulig å pålegge internettleverandører å blokkere nettsider med annonser for prostitusjon. Angivelig var hensikten også her å bekjempe menneskehandel og hallikvirksomhet. Sexarbeidere i Norge brukte samme argumenter som amerikanerne, at forslaget ville gitt en mer utrygg hverdag. Alt på nettet dokumenteres og blir man utsatt for vold kan den kriminelle bli sporet opp. Innhenting av informasjon, etablering av vilkår og sikkerhetsvurdering av kundene umuliggjøres dersom annonsesider på nett stenges. Forslaget til Ap ble til slutt avvist, særlig fordi mange, med god grunn, var redd for sensur av ytringer på Internett.

USA innførte nylig lovgivning som i praksis kriminaliserer all annonsering for eskorte. Målet er angivelig å bekjempe menneskehandel og barneprostitusjon. Samtidig får sexarbeidere – også ofre for tvang – en farligere hverdag når annonsesidene stenges. En generasjon sexarbeidere som aldri har solgt sex på gata, presses nå utendørs, og blir avhengige av bakmenn. Tumblr og Facebook har laget nytt regelverk vedrørende seksualitet på deres plattformer. Frykten for menneskehandel, og for å støte andre, rammer ikke bare sexarbeidere, men også andre seksuelle minoriteter som fetisj- og lærmiljøer, samt helsefremmende arbeid. Oppfordring til å bruke kondomer kan bli sensurert av algoritmene som skal håndheve reglene. Skeive nettsteder er allerede rammet av de nye regelverkene i langt større grad enn mange andre, ifølge OUT.com.

Forbud basert på forakt

Også de av oss med erfaring fra sexsalg burde ha beskyttelse fra staten og lovverket. Høyesterett avgjorde likevel i 2017 at voldtas du i sexarbeid, har du ikke rett på erstatning for tapt arbeidsfortjeneste. Dette fordi sexkjøpsloven skal signalisere at sexsalg er umoralsk.

Under 8. mars for et par år siden ble PION angrepet av en vakt tilknyttet arrangementskomiteen. På Facebooksiden «For Venstresiden» ble det opphetet diskusjon da jeg opprettet en tråd om at Foreningen for kjønn- og seksualitetsmangfold (FRI) i mai vedtok at vold mot sexarbeidere bør ansees som hatkriminalitet. Kvinnefrontens medlem Tina Skotnes beskrev dette voldsforebyggende vedtaket som usolidarisk. En annen debattant skrev til meg at «Om du får juling fordi du prostituerte deg, så har du fått beskjed så mange ganger allerede på forhånd at det ikke er greit å drive med at da er det nesten litt fortjent. Det gjelder for øvrig ikke dem som er tvunget ut i prostitusjon». Tina Skotnes trykket «liker» på kommentaren.

Fuck loven

Jeg har ingen tro på at radikaliserte feminister, som anklager PION for å være en organisasjon for halliker, er særlig bekymret for oss med erfaring fra sexsalg. De gir faen i at sexarbeidere kastes på gata etter å ha anmeldt voldtekt, og at Hallikparagrafen kriminaliserer å selge sex på tryggest mulig måte. Hallikparagrafen beskytter ikke sexarbeidere og bør avvikles. Dersom det er hallikvirksomhet å dele ut kondomer, sørge for at andre får tilgang til hivmedisiner og et tak over hodet, ja, da får det bare være. Jeg er en hallik.

Fuck loven!


   Lenker  
   Redaksjonen Forhandlere Klubb Utstillinger Digitalarkivet
 
   Redaksjonen 
   Forhandlere 
   Klubb 
   Utstillinger 
   Digitalarkivet